Fruit aanleveren

Particulieren kunnen eigen fruit aanleveren, zoals appels, peren en pruimen. Dit gaat om hoeveelheden van doorgaans minimaal 100 kg.

Voor zeldzamere en bijzondere fruitsoorten zoals mispels, sleedoorn, moerbeien, kerspruimen en vele andere soorten zijn we ook geïnteresseerd in kleinere hoeveelheden.

Hiervoor kunnen we de handelsprijzen betalen, maar liever ruilen we het tegen flessen (de tegenwaarde met groothandelskorting).

Neem voor vragen even contact met ons op.